ආදි ශිෂ්‍ය දිනුදු මහේෂ්ගෙන් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයට ෆොටෝ කොපි යන්ත්‍රයක්..

2000 කණ්ඩායමේ දිනිදු මහේෂ් ගම්ආරච්චි සොයුරා විසින් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සුභසාධන අලෙවිහල සදහා ෆොටෝ කොපි යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග

Read More

2000 කණ්ඩායමෙන් මාධ්‍ය අංශයට රු.ලක්ෂයක් වටිනා කැමරාවක්..

විද්‍යාලීය 2000 කණ්ඩායමෙන් විද්‍යාලීය මාධ්‍ය කණ්ඩායමට අනුග්‍රහය දැක්වීමට ඉදිරිපත්ව සිටී. එහි එක් පියවරක් වශයෙන් මාධ්‍ය අංශයට රුපියල්

Read More

විද්‍යාලයීය 2021ශිෂ්‍ය නායක නිළ ලාංඡන පැළඳවීමේ උත්සවය..

විද්‍යාලයීය 2021ශිෂ්‍ය නායක නිළ ලාංඡන පැළඳවීමේ උත්සවය ප්‍රධාන ආරාධිත විද්‍යාලයේ හිටපු කීර්තිමත් විදුහල්පති මාවනැල්ල හිටපු කලාප අධ්‍යාපන

Read More

ක්‍රීඩා අංශය වෙත ඉතා වටිනා ක්‍රීඩා උපකරණ රාශියක පරිත්‍යාගයක්..

තෝලංගමුව ඩඩ්ලි සේනානායක මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා අංශය වෙත ඉතා වටිනා ක්‍රීඩා උපකරණ රාශියක් හා සිසුන්ගේ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය

Read More