68 වන සේනාංක මූලස්ථානයේ නව සේනාංකාධිපති ආදි ශිෂ්‍ය කීර්ති බණ්ඩාර

මුලතිව් ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයට අයත් 68 වන සේනාංක මූලස්ථානයේ නව සේනාංකාධිපති වශයෙන් අප විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය බ්‍රිගේඩියර්

Read More

7 ශ්‍රේණියට පිවිසෙන මාර්ගය සංවර්ධනයට..

සටහන-ජේ.ඒ.අයි.යූ.ජයකොඩි (1995), විදුහල්පති තෝලංගමුව ඩඩ්ලි සේනානායක මධ්‍ය විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍යම භෞතික සංවර්ධන කටයුත්තක් වන 7 ශ්‍රේණියට පිවිසෙන මාර්ගය

Read More

ආදි ශිෂ්‍ය උදයකාන්ත ගුණතිලක සොයුරාට සුභ පැතුම්..

අප විද්‍යාලීඅප විද්‍යාලීය ආදි සිසුවෙක් හා දෙමාපියෙක් වන උදයකාන්ත ගුණතිලක මැතිතුමා අභිනව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස පත්වීම පිළිබඳව

Read More

නවීකරණය කරන ලද විදුලි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය සිසු අයිතියට පත් කිරීම..

අද දින තෝලංගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ දී පවත්වන්නට යෙදුණු නවීකරණය කරන ලද විදුලි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය සිසු අයිතියට පත්

Read More