සෙවන දී වැජඹෙන්න..

සංකල්පනාව-රුචිර මාලින්ද (2000) සියවස් සපිරෙන මේ මහලු තල්වැට හැම දිනක උදෑසන සහ සවස එහෙ මෙහෙ ඔබ මොබ

Read More

1979 ඡායාරූපයක්..

ඡායාරූපය-සුනීතා හල්විතාන සේනානායක මැඩමි චන්ද්‍රා මිස් සමග හොස්ටල් එකේ A/L කණ්ඩායම (1979)

Read More

උඳුපියලිය මලේ කවිය….

සංකල්පනාව-අනෝමා ජානකී මිහිදුකුලසූරිය (1977) කිමද කඳුළු හෙලනු බැරිද නෙතු පිය මත මා ඉවතට….. රැජිණ නුඹට දුන් අනසකහරිනු

Read More