තෝලංගමුව ඩඩ්ලි සේනානායක මධ්‍ය විද්‍යාලයීය ඉතිහාසය..

සටහන – ජේ.ඒ.අයි.යූ.ජයකොඩි (විදුහල්පති) සබරගමුව පළාතේ ඓතිහාසික දැදිගම පුරවරයේ  කෑගල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ වරකාපොල කොට්ඨාසයේ බෙලිගල් කෝරළයට අයත් කොළඹ

Read More

පැරණි ඡායාරූප..

ඉදිරිපෙල වම් කෙලවරේ සිට- 01.සංගීතය ඉගැන්නූ හිග්ගොඩ මැතිතුමා, 02.කරුණාරත්න මැතිතුමා (යකඩ වැඩ ඉගැන්වූ), 03. බැස්ටියන් මැතිතුමා, 04.

Read More

1999 බලඇණි ශූරතාවය

ඛණ්ඩභාර නිළධාරී – 2/ලුති: කේ.ඒ.ඩබ්.කොඩිසිංහ1999 ශාරීරික අභ්‍යාස හොදම අනදෙන්නා – සැරයන් ජගත් කුමාර ජී.එම්.පී. ඉදිරිපෙල වාඩිවී වමේ

Read More